Không chỉ lộ 'bàn tay hư', Quang Lê còn thản nhiên bình luận về vòng 1 của Ngân 98 trước mặt Lương Bằng Quang