Không có iPhone 12, iPad Air trở thành tâm điểm chú ý với thiết kế cạnh vuông mới, đẹp hơn!