Không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, Bắc Kinh nới lỏng hạn chế đi lại