Không một xu dính túi, người mẹ trẻ nhẫn tâm đem bán hai con, nhưng phẫn nộ hơn nữa là hành động của người cha

Do nợ tín dụng và cần mua một chiếc điện thoại mới, người mẹ trẻ có họ là Ma, đã đưa ra quyết định khiến ai nghe cũng không thể chấp nhận được.

Thời sự