Không nhịn được cười với ông Khải Sở Khanh này

Giữa những mưu đồ đen tối, giữa dàn giang hồ hầm hố, giữa những trận đánh đẫm máu, Khải Sở Khanh xuất hiện khác biệt và 'nguy hiểm' theo một cách rất riêng trong phim 'Người phán xử'

Giải trí