Không nhường bước, ông Trump gây áp lực mới với Trung Quốc