Không phải 'Hậu duệ mặt trời', Song Luân bất ngờ thừa nhận mình là 'Hậu duệ Yết Kiêu'