00:00

Không phải Lưu Dung hay Kỷ Hiểu Lam, đây mới thực sự là 'khắc tinh' của Hòa Thân

TIN LIÊN QUAN