Không phải Mỹ, đây mới là lực lượng duy nhất trên TG có thể đánh bại Iran nếu chiến tranh