Không sửa chữa đường hư hỏng sẽ bị dừng thu phí

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 15/2020 quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Đáng chú ý, tại Điều 9 Thông tư quy định rõ các trường hợp tạm dừng thu phí như doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư vi phạm chất lượng bảo trì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở 2 lần bằngvăn bảnkèm theo thời hạn khắc phục.

Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.

Khi hệ thống công nghệ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ bị trục trặc, hư hỏng không được khắc phục kịp thời theo quy định, thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong sự cố và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép thu phí trở lại.

Theo Phạm Huyền/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/Giao-thong/Khong-sua-chua-duong-hu-hong-se-bi-dung-thu-phi-605991/

Tags: thu phí  |  khắc phục  |  văn bản  |  nhà đầu tư  |  dịch vụ  |  Nhà nước  |  thẩm quyền  |  đường bộ