Khu dân cư phải có nội quy về phòng cháy và chữa cháy

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định quy định rõ về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình. Theo đó, khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, như: Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc theo quy định của Bộ Công an; có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và tổ chức sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan...

* Tại Quyết định số 29/ 2020/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 25-11-2020 có 19 điều.

Đáng chú ý, UBND thành phố quy định rõ chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo với Sở Xây dựng Hà Nội số tài khoản quản lý kinh phí mà chủ đầu tư đã thu của người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư. Chủ sở hữu nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật...

Theo Trí Thư - Dạ Khánh/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/984758/khu-dan-cu-phai-co-noi-quy-ve-phong-chay-va-chua-chay

Tags: phòng cháy  |  chữa cháy  |  Nghị định số 136  |  khu dân cư