Khu phố treo đèn nháy xanh đỏ dọc con ngõ, thêm tí nhạc là xôm như vũ trường

Thời sự