Khu trục hạm Maya (DDG-179) trong lễ hạ thủy hôm 30/7/2018

Quân sự