Khử trùng nội thất máy bay bằng đèn cực tím phòng Covid-19