Khúc nhớ nhà

Khúc nhớ nhà! Nghe mà rưng rưng nhớ bố mẹ mỗi mùa Tết, nhất là lấy chồng chả được về ngoại.

Siêu hài