Khung cảnh trường học sau trận 'đại hồng thuỷ' tại Quảng Trị: Cơ sở vật chất hư hỏng, sách vở, đồ dùng học tập ngập ngụa bùn đất