Kì lạ mèo hai đầu vẫn sống bình thường

Một con mèo Ba Tư ở Thái Lan đã sinh ra một con mèo con hai đầu hiếm gặp.

Thời sự