Kích cầu du lịch nội địa 'thời COVID': Không chỉ dừng ở liên kết