Kiểm điểm 58 cá nhân có sai phạm trong quản lý đất đai tại huyện Hóc Môn

UBND huyện Hóc Môn (thành phố Hồ Chí Minh) đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 58 cá nhân có sai phạm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2016 trên địa bàn huyện.

Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Ngày 27-11, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Báo chí thành phố tổ chức họp báo thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7-2016.

Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kết quả thanh tra, có 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định. Trong đó, 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp; 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng; 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất. 

Từ kết quả thanh tra trên, Chủ tịch UBND thành phố kết luận UBND huyện Hóc Môn đã giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Cũng theo Thanh tra thành phố, tháng 1-2019, UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 58 cá nhân có sai phạm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2016. UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn có liên quan đến sai phạm và báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết, huyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020), trên cơ sở đó, đề xuất, lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, trình UBND thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các đường hẻm trên địa bàn làm cơ sở quản lý các đường hẻm; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 để làm cơ sở xem xét giải quyết các thủ tục về nhà, đất theo quy định đối với 1.386 hồ sơ trên.

Theo Nguyễn Lê/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/984712/kiem-diem-58-ca-nhan-co-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-tai-huyen-hoc-mon

Tags: kiểm điểm cá nhân sai phạm  |  sai phạm trong quản lý đất đai  |  huyện Hóc Môn