Kiểm tra toàn diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông