Kiên Giang: Kích cầu du lịch Hà Tiên những tháng cuối năm 2020