Kiên Giang tập trung phòng dịch Covid-19 trong kỳ thi THPT quốc gia