Video: Nhà Trắng bênh ông Trump sau kiểu chào 'gây bão' với tướng Triều Tiên