Kiểu nhà mang họa cho gia chủ, chuyên gia phong thủy cũng bó tay