00:00

Kim Jong Un siết chặt đi lại gần biên giới Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN