Kim Jong Un siết chặt đi lại gần biên giới Trung Quốc