Kinh hãi cảnh lính cứu hỏa tay không bắt rắn hổ mang chúa ở Thái Lan

Kinh hãi cảnh lính cứu hỏa tay không bắt rắn hổ mang chúa ở Thái Lan.

Thời sự