Kinh hãi cảnh xe bồn lao vun vút vào đám đông biểu tình ở Mỹ