Kính thiên văn khổng lồ được làm từ chiếc gương 20 tấn

Các nhà khoa học đang tạo ra một chiếc gương khổng lồ trị giá 20 triệu USD để phục vụ cho Đài thiên văn lớn nhất thế giới.

Thời sự