Kỳ Duyên hở bạo, mỹ nhân Hàn, Hoa kín đáo tại Paris Fashion Week 2019