Kỳ lạ 3 mặt trời xuất hiện ở Trung Quốc

Người dân ở một thành phố tại Trung Quốc đã rất bất ngờ chứng kiến hiện tượng ba mặt trời xuất hiện cùng một lúc.

Thời sự