Kỳ lạ chuyện nghệ sĩ Anh Vũ về báo mộng cho Hồng Vân, Minh Nhí