Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức như thế nào?

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức cơ bản ổn định như năm 2020.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020 - 2021. Theo đó, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2020. Kỳ thi nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học theo chuẩn đầu ra của chương trình, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh.

Có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Để kỳ thi diễn ra thành công, sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp THPT; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Ảnh: Q.A

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và sở GD&ĐT đối với các Hội đồng thi; thực hiện tốt công tác phối họp chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương. Tăng cường quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chê độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi;

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi. Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đủ lớn phục vụ ra đề thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, từng bước chuẩn bị các điều kiện để hướng tới có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại những nơi có đủ điều kiện.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết, đang hoàn thành phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Chính phủ thông qua (dự kiến vào tháng 10). Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, nhận được sự đồng thuận rất cao của các thành viên Hội đồng. Bộ GD&ĐT đang hoàn thành để báo cáo Chính phủ thông qua (dự kiến trong tháng 10).

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi có sự điều chỉnh so với các kỳ thi trước. Cụ thể, kỳ thi gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH).

Để tốt nghiêp, thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH. Điểm đáng chú ý đó là kỳ thi 2020 là tính điểm tổng điểm của bài thi tổ hợp, chứ không tính điểm riêng từng bài thành phần như các năm trước.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT thông tin, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả nước là 98,3%, (trong đó, tỷ lệ đối với THPT là 98,9%, đối với giáo dục thường xuyên là 92,5%); tỷ lệ có sự khác biệt giữa các địa phương, vùng miền.

Theo Quang Anh/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-20201024094002141.htm

Tags: quản lý chất lượng  |  kỳ thi tốt nghiệp thpt  |  quy chế thi tốt nghiệp  |  Tổ chức thi tốt nghiệp THPT