Kỳ tích ở ngôi trường làng có nhiều thí sinh đạt điểm cao