LHQ: Khoảng 350.000 người Syria sơ tán khỏi Idlib do xung đột

Quân sự