LHQ kêu gọi hành động để đối phó với 'đại dịch thông tin sai lệch'