LS của Trịnh Xuân Thanh dẫn lại trường hợp hoa hậu Phương Nga