La Chí Tường bị chỉ trích giả tạo vì tâm thư nhớ thương bạn gái cũ