Lạ đời ông chú chuyên 'xếp hàng dạo' mua iPhone đầu tiên, iPad đầu tiên... vì thích được lên báo