Lá ngón đãi khách ngày tết

Lá ngón chỉ nghe đã sợ nhưng lại trở thành đặc sản không thể thiếu trên mâm cỗ ngày tết của bà con ở Mường So tỉnh Lai Châu. Vì sao lại thế?

Thời sự