Lại Văn Sâm há hốc mồm trước màn ‘phá bom’ từ vựng

Nổi bật trong tập 8 của Siêu trí tuệ Việt Nam là phần thi Giải cứu từ điển của Tấn Kiên.

Giải trí