Lại Văn Sâm không thuyết phục trước phần thi siêu trí tuệ 9 tuổi

Một trong những phần thi đáng chú ý nhất trong chương trình chính là phần thi của Minh Hiếu với thử thách Domino siêu tốc.

Giải trí