Lại Văn Sâm tâm phục khẩu phục trước cô bé xứ Nghệ

Phần thử thách Định vị màu sắc của Đan Nhi đã khiến nhà báo Lại Văn Sâm phải tâm phục khẩu phục.

Giải trí