Lái taxi hất người lên nắp capo chạy đánh võng hơn 1 km

Mặc cho thanh niên đu bám trên nắp capo, lái taxi Mai Linh vẫn điều khiển xe đánh võng trên đoạn đường hơn 1 km, vụ việc xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Xã hội