Lái xe tải trả tiền lẻ khi qua trạm BOT Nam Bình Định

Từ 16 giờ chiều, khoảng 20 xe ben, xe tải đã được huy động để phản ứng việc thu phí BOT, các lái xe đều dùng tiền lẻ có mệnh giá 500 đồng để trả phí.

Thời sự