Lâm Đồng: Hội nghị trực tuyến tập huấn phòng chống dịch COVID-19