Lâm Đồng triển khai các bước xử lý như ca dương tính Covid-19