Lâm Vỹ Dạ tiết lộ Ninh Dương Lan Ngọc kiếm 1 năm 40 tỷ nhưng cho mình ăn 'đồ hư thúi'