Làm chủ công nghệ hiện đại hóa các đài Radar

Quân sự