Làm chủ những con tàu hải quân hiện đại

Làm chủ hoàn toàn những con tàu mặt nước, tàu ngầm hiện đại không chỉ là quyết tâm của toàn lực lượng hải quân mà còn là quyết tâm của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của quân đội ta. Luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đó là lý do rất nhiều nhóm giải pháp đồng bộ đã được đưa ra để nâng cao chất lượng huấn luyện vừa toàn diện vừa chuyên sâu; đảm bảo tàu đi biển tự tin hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù khó khăn gian khổ đến đâu.

Thứ bảy, 04/07/2020 14:24

Thời sự